Meld nu

Melden werkt!
 

We gaan zorgvuldig met iedere melding aan de slag. Wanneer de uiting waarover gemeld is nog steeds online staat, beoordelen we of deze strafbaar is op basis van Artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht. Lijkt de uiting inderdaad strafbaar, dan nemen we contact op met de beheerder van de betreffende website met het verzoek om de uiting te verwijderen. Wanneer dit niet gebeurt kan Meld.Online Discriminatie overgaan tot een aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten naar aanleiding van ons aangiftedossier.

Succes! 
Zo hebben we, met hulp van onze melders, al vele strafbare online uitingen laten verwijderen. We werken samen met onder meer belangengroepen, overheidsinstanties en antidiscriminatievoorzieningen (ADV). We nemen elke melding serieus, want iedere discriminerende of haatzaaiende uiting die we samen kunnen aanpakken, maakt het internet weer een stukje veiliger.

Zie hier een aantal
succesverhalen:

18-04-2024 | Nieuwskoerier.nl

Casus 'Belediging tegen groepen'

Op het verzoek van Meld.OnlineDiscriminatie is er op de nieuwswebsite nieuwskoerier.nl een reactie/post verwijderd waarin een lezer asielzoekers heeft weggezet als dieren. Beledigingen tegen groepen mensen, waaronder asielzoekers, is bij de wet verboden in Nederland. Mede daarom is er opgetreden tegen de reactie en is er snel gehandeld.

Lees verder
18-03-2024 | Twitter

Casus 'Haat tegen Palestijnen'

In februari is er een tweet gerapporteerd waarin haat werd gezaaid jegens Palestijnen. In de uiting werd ook een Nederlandse politicus betrokken. De uiting werd door de juridisch medewerker van MOD strafbaar bevonden en hierop werd een verwijderverzoek ingediend bij X.  

Lees verder
22-02-2024 | Twitter

Casus 'Moslimhaat'

Het aanzetten tot geweld jegens een persoon of een groep personen is verboden. Naar aanleiding van een verwijderverzoek vanuit Meld.OnlineDiscriminatie verwijderde het platform X afgelopen februari een bericht over het aanzetten tot geweld tegen moslims direct offline.

Lees verder
07-02-2024 | Twitter

Casus 'Antisemitisme'

Begin januari ontving Meld.OnlineDiscriminatie meerdere meldingen van een uiting waarbij een account een Jodenster plaatste, met daarbij antisemitische teksten. De afbeelding is door het platform X verwijderd.

Lees verder
25-01-2024 | Twitter

Casus 'Islamofobie'

Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag in Nederland werd op X een discriminerend bericht geplaatst. Hierbij werden mensen met het Islamitische geloof weggezet als rioolratten. Meld.Online Discriminatie ontving hierover een melding en beoordeelde deze als strafbaar volgens de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie. Onze juridisch medewerkers deden een verwijderverzoek bij Twitter en binnen 24 uur werd de uiting verwijderd.

Lees verder
10-07-2023 | Twitter

Casus 'Gender'

In juli 2023 heeft Twitter op ons verzoek een uiting verwijderd waarbij transgenders als minderwaardig werden neergezet.

Lees verder
03-07-2023 | Twitter

Casus 'Islamofobie'

Naar aanleiding van de onlusten in de Franse steden werd op een forum een discriminerend bericht over moslims geplaatst.

Lees verder
20-06-2023 | Twitter

Casus ‘Haat via social media’

Meld.Online Discriminatie (voorheen MiND) ontving een melding over uitingen die gedaan werden via een account op Twitter.

Lees verder