Meld nu

Wie zijn wij?


Meld.Online Discriminatie (MOD) is in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2013 opgericht onder de voormalige naam MiND Nederland. Het meldpunt is onderdeel van Stichting NL Confidential.

Jaarlijks ontvangt het meldpunt honderden meldingen over (vermeende) online groepsdiscriminatie op grond van bijvoorbeeld herkomst, geloofsovertuiging, antisemitisme, seksuele gerichtheid of handicap. Deze meldingen worden getoetst aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en relevante jurisprudentie. Wanneer er mogelijk sprake is van strafbare discriminatie, dan dient het meldpunt een verwijderingsverzoek in bij het platform waar de uiting is geplaatst. Dit leidt jaarlijks tot de verwijdering van vele uitingen. Jouw melding helpt daarbij. Op deze manier houden we net voor iedereen. Onze partners

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van (online) discriminatie. We kunnen het niet alleen.

NL Confidential

NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via diverse meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen.