Meld nu

Pers en media
 

Op deze pagina vind je onze recente persberichten en rechtenvrij beeldmateriaal. Voor persgerelateerde informatie, vragen of interviewverzoeken neem je contact op met onze woordvoerders via 088-5543222 of mail@onlinediscriminatie.nl.

25 april 2024

MOD presenteert jaarcijfers 2023

In 2023 ontving Meld.Online Discriminatie bijna 500 meldingen over vermeende discriminatie op het internet, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2020. Herkomst is de meest gemelde grond van discriminatie (ongeveer eenderde van het totaal), gevolgd door antisemitisme en seksuele gerichtheid. De meeste meldingen hebben betrekking op content op social media, ongeveer driekwart.Samenwerking De laatste jaren ervaart het meldpunt over het algemeen goede medewerking van de social media platforms als het gaat om het verwijderen van content die strafbaar is volgens de Nederlandse wetgeving en bijbehorende jurisprudentie. In 2023 heeft Meld.Online Discriminatie 62 verwijderverzoeken ingediend bij de beheerders/moderators van platformen. Hiervan zijn er 57 ingewilligd, wat resulteerde in de verwijdering van deze uitingen. Op dit moment zijn er nog vier verzoeken in behandeling en is één verzoek afwezen.Ontwikkelingen Kijkend naar de cijfers van het afgelopen jaar, dan ziet het meldpunt dat nationale én internationale gebeurtenissen een grote impact hebben gehad op het maatschappelijke sentiment, met name online. Deze lijn zet zich ook in het lopende jaar door en leidt tot meer meldingen over verschillende discriminatiegronden.Meldingen zijn cruciaal om discriminatie aan te kunnen pakken. Het is daarom belangrijk om continue aandacht te blijven vragen voor het melden van discriminatie, bijvoorbeeld door middel van gerichte online campagnes en de publicatie van het jaarlijkse discriminatierapport. Op deze manier(en) houden we het net voor iedereen.Jaarcijfers 2023: Jaarcijfers Meld.Online Discriminatie 2023

Lees verder
23 april 2024

Publicatie: Landelijk rapport discriminatiecijfers 2023

In opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het achtste jaar op rij het landelijk rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit rapport zijn de cijfers van de politie, de anti-discriminatievoorzieningen, Discriminatie.nl (de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen), Meld.Online Discriminatie, het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Nationale Politie gebundeld.Downloads:Landelijk rapport: Landelijke Rapport Discriminatiecijfers 2023Jaarcijfers: Jaarcijfers Meld.Online Discriminatie 2023

Lees verder
03 augustus 2023

MiND Nederland wordt Meld.Online Discriminatie

MiND Nederland wordt Meld.Online DiscriminatieNaamswijzigingMiND Nederland, het officiële meldpunt ter bestrijding van discriminatie op het internet, gaat vanaf vandaag verder onder de naam Meld.Online Discriminatie. De nieuwe naam is meer herkenbaar en is tegelijkertijd een oproep om online discriminatie te melden.De naamswijziging is onderdeel van een herpositionering, waarbij is gekeken naar een duurzame inzetbaarheid. “De nieuwe naam in combinatie met een nieuwe, frisse huisstijl moet onze positie bij zowel onze partners als (potentiële) melders versterken. Er is gebleken dat MiND, oftewel Meldpunt Internet Discriminatie, onvoldoende bekend was bij het bredere publiek. Deze nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording over wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen betekenen. Onze nieuwe slogan ‘Houd het net voor iedereen’ wordt hierin de rode draad”, aldus woordvoerder Mitchell van de Velde. “Het blijft belangrijk dat de online omgeving toegankelijk blijft voor iedereen, zonder dat er sprake is van online groepsdiscriminatie op welke grond dan ook.”Strafbare uitingenHet meldpunt is opgericht in 2013, op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Jaarlijks ontvangt het meldpunt honderden meldingen over (vermeende) online groepsdiscriminatie op grond van bijvoorbeeld herkomst, geloofsovertuiging, antisemitisme, seksuele gerichtheid of handicap. Deze meldingen worden getoetst aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en relevante jurisprudentie. Wanneer er mogelijk sprake is van strafbare discriminatie, dan dient het meldpunt een verwijderingsverzoek in bij het platform waar de uiting is geplaatst. Dit leidt jaarlijks tot de verwijdering van vele uitingen. Op deze manier houden we het net voor iedereen.

Lees verder

Beeldmateriaal

Download onderstaande rechtenvrije foto's in hoge resolutie.
- Het beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in relatie met Meld.Online Discriminatie
- Duplicatie en commercieel gebruik is niet toegestaan.
- Bronvermelding: Meld.Online Discriminatie

Persfoto logo meldpunt

Persfoto logo meldpunt afbeelding