Meld nu

Pers en media
 

Op deze pagina vind je onze recente persberichten en rechtenvrij beeldmateriaal. Voor persgerelateerde informatie, vragen of interviewverzoeken neem je contact op met onze woordvoerders via 088-5543222 of mail@onlinediscriminatie.nl.

03 augustus 2023

MiND Nederland wordt Meld.Online Discriminatie

MiND Nederland wordt Meld.Online DiscriminatieNaamswijzigingMiND Nederland, het officiële meldpunt ter bestrijding van discriminatie op het internet, gaat vanaf vandaag verder onder de naam Meld.Online Discriminatie. De nieuwe naam is meer herkenbaar en is tegelijkertijd een oproep om online discriminatie te melden.De naamswijziging is onderdeel van een herpositionering, waarbij is gekeken naar een duurzame inzetbaarheid. “De nieuwe naam in combinatie met een nieuwe, frisse huisstijl moet onze positie bij zowel onze partners als (potentiële) melders versterken. Er is gebleken dat MiND, oftewel Meldpunt Internet Discriminatie, onvoldoende bekend was bij het bredere publiek. Deze nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording over wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen betekenen. Onze nieuwe slogan ‘Houd het net voor iedereen’ wordt hierin de rode draad”, aldus woordvoerder Mitchell van de Velde. “Het blijft belangrijk dat de online omgeving toegankelijk blijft voor iedereen, zonder dat er sprake is van online groepsdiscriminatie op welke grond dan ook.”Strafbare uitingenHet meldpunt is opgericht in 2013, op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Jaarlijks ontvangt het meldpunt honderden meldingen over (vermeende) online groepsdiscriminatie op grond van bijvoorbeeld herkomst, geloofsovertuiging, antisemitisme, seksuele gerichtheid of handicap. Deze meldingen worden getoetst aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en relevante jurisprudentie. Wanneer er mogelijk sprake is van strafbare discriminatie, dan dient het meldpunt een verwijderingsverzoek in bij het platform waar de uiting is geplaatst. Dit leidt jaarlijks tot de verwijdering van vele uitingen. Op deze manier houden we het net voor iedereen.

Lees verder Ga naar
03 augustus 2023

MiND Nederland becomes Meld.Online Discriminatie

MiND Nederland becomes Meld.Online DiscriminationName changeAs of today, MiND the Netherlands, the official hotline for fighting discrimination on the internet, has a new name: Meld.Online Discriminatie (Report.Online Discrimination). This new name is easier to recognise and at the same time, is a call to report online discrimination.The name change is part of a repositioning mission, which considered sustainable employability. Spokesman Mitchell van de Velde: “The new name in combination with an updated corporate identity should reinforce our position with both our partners and our (potential) reporters. MiND, i.e., Hotline for Internet Discrimination, proved to be insufficiently known to the general public. This new name and image contribute to raising awareness of who we are, what we do and what we can accomplish. At the core of this campaign is our new slogan: ‘Houd het net voor iedereen’ (‘Keep the net for everyone’, with ‘net’ having the double meaning of ‘the (inter)net’ and also ‘neat/clean/safe’). It remains important that the online environment stays accessible for everyone, without online group discrimination on whichever grounds.”Prosecutable contentThe hotline was founded in 2013, at the initiative of the Ministry of Justice and Security. Every year, the hotline receives hundreds of reports about (alleged) online group discrimination on the grounds of e.g., origin, religion, antisemitism, sexual orientation or disability. These reports are tested against criminal law and the relevant jurisprudence. If there is a case of potential criminal discrimination, the hotline lodges a removal request with the platform that is hosting the content. Every year, this results in the removal of a great deal of messaging. In this way, we ‘keep the net (neat and clean) for everyone’.

Lees verder Ga naar
25 april 2023

Landelijk rapport discriminatiecijfers 2022 gepubliceerd

Landelijk rapport discriminatiecijfers 2022 gepubliceerdIn opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het zevende jaar op rij het landelijk rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit rapport zijn de cijfers van de politie, antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en het Meld. Online Discriminatie (voorheen MiND Nederland) gebundeld.Downloads:Landelijk rapport: Landelijke rapportage 2022Jaarcijfers: Meld. Online Discriminatie 2022 (voorheen MiND Nederland)

Lees verder Ga naar

Beeldmateriaal

Download onderstaande rechtenvrije foto's in hoge resolutie.
- Het beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in relatie met Meld.Online Discriminatie
- Duplicatie en commercieel gebruik is niet toegestaan.
- Bronvermelding: Meld.Online Discriminatie

Persfoto logo meldpunt

Persfoto logo meldpunt afbeelding