Meld nu
Persbericht - 25 april 2024

MOD presenteert jaarcijfers 2023


In 2023 ontving Meld.Online Discriminatie bijna 500 meldingen over vermeende discriminatie op het internet, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2020. Herkomst is de meest gemelde grond van discriminatie (ongeveer eenderde van het totaal), gevolgd door antisemitisme en seksuele gerichtheid. De meeste meldingen hebben betrekking op content op social media, ongeveer driekwart.

Samenwerking
De laatste jaren ervaart het meldpunt over het algemeen goede medewerking van de social media platforms als het gaat om het verwijderen van content die strafbaar is volgens de Nederlandse wetgeving en bijbehorende jurisprudentie. In 2023 heeft Meld.Online Discriminatie 62 verwijderverzoeken ingediend bij de beheerders/moderators van platformen. Hiervan zijn er 57 ingewilligd, wat resulteerde in de verwijdering van deze uitingen. Op dit moment zijn er nog vier verzoeken in behandeling en is één verzoek afwezen.

Ontwikkelingen
Kijkend naar de cijfers van het afgelopen jaar, dan ziet het meldpunt dat nationale én internationale gebeurtenissen een grote impact hebben gehad op het maatschappelijke sentiment, met name online. Deze lijn zet zich ook in het lopende jaar door en leidt tot meer meldingen over verschillende discriminatiegronden.

Meldingen zijn cruciaal om discriminatie aan te kunnen pakken. Het is daarom belangrijk om continue aandacht te blijven vragen voor het melden van discriminatie, bijvoorbeeld door middel van gerichte online campagnes en de publicatie van het jaarlijkse discriminatierapport. Op deze manier(en) houden we het net voor iedereen.

Jaarcijfers 2023: Jaarcijfers Meld.Online Discriminatie 2023