Meld nu
Persbericht - 03 augustus 2023

MiND Nederland wordt Meld.Online Discriminatie

MiND Nederland wordt Meld.Online Discriminatie

Naamswijziging

MiND Nederland, het officiële meldpunt ter bestrijding van discriminatie op het internet, gaat vanaf vandaag verder onder de naam Meld.Online Discriminatie. De nieuwe naam is meer herkenbaar en is tegelijkertijd een oproep om online discriminatie te melden.

De naamswijziging is onderdeel van een herpositionering, waarbij is gekeken naar een duurzame inzetbaarheid. “De nieuwe naam in combinatie met een nieuwe, frisse huisstijl moet onze positie bij zowel onze partners als (potentiële) melders versterken. Er is gebleken dat MiND, oftewel Meldpunt Internet Discriminatie, onvoldoende bekend was bij het bredere publiek. Deze nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording over wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen betekenen. Onze nieuwe slogan ‘Houd het net voor iedereen’ wordt hierin de rode draad”, aldus woordvoerder Mitchell van de Velde. “Het blijft belangrijk dat de online omgeving toegankelijk blijft voor iedereen, zonder dat er sprake is van online groepsdiscriminatie op welke grond dan ook.”

Strafbare uitingen
Het meldpunt is opgericht in 2013, op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Jaarlijks ontvangt het meldpunt honderden meldingen over (vermeende) online groepsdiscriminatie op grond van bijvoorbeeld herkomst, geloofsovertuiging, antisemitisme, seksuele gerichtheid of handicap. Deze meldingen worden getoetst aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en relevante jurisprudentie. Wanneer er mogelijk sprake is van strafbare discriminatie, dan dient het meldpunt een verwijderingsverzoek in bij het platform waar de uiting is geplaatst. Dit leidt jaarlijks tot de verwijdering van vele uitingen. Op deze manier houden we het net voor iedereen.