Meld nu

Veroordeling voor antisemitische uitingen op blog
 

Tijdens het proces citeerde de officier van justitie de online discriminerende uiting van de verdachte: “Je wordt beschuldigd van antisemitisme en zelfs voor het verspreiden van ‘de leugens van degenen die de Holocaust in gang hebben gezet’. Het is echter precies andersom. De geschiedenis die wij hebben geleerd is een leugen. Het zijn juist de Zionisten/Joden die de Holocaust hebben georganiseerd. En de zieligheidskaart is hun troef!… Het Jodendom is een Satanische religie. Ze aanbidden Lucifer en denken allemaal dat wij, de rest van de bevolking, Goyirn (menselijk vee) zijn die hen als slaven moeten dienen”.

De zaak kwam aan het licht nadat er een melding was gedaan bij Meldpunt Internet Discriminatie (MiND). Zij hebben deze melding vanuit juridisch oogpunt behandeld en kwamen tot de inschatting dat de uiting strafbaar was. MiND verzocht (herhaaldelijk) de beheerder van de desbetreffende website om de uiting te verwijderen. Daar is geen gehoor aangegeven, waardoor MiND een aangiftedossier heeft opgesteld voor het Openbaar Ministerie (OM) dat op haar beurt een een strafrechtelijk onderzoek startte. De verdachte is toentertijd door de politie ondervraagd en heeft haar blogteksten op een later moment verwijderd.

De rechter vond dat de verdachte te ver was gegaan en volgde de eis van de officier van justitie (250 euro geldboete), maar voegde daarbovenop een voorwaardelijk celstraf toe.